Chemia w naszej szkole

W naszej szkole każdy uczeń zainteresowany chemią  znajdzie coś dla siebie. W zależności od wybranego profilu można uczyć się chemii podstawowej i rozszerzonej, chemii dwujęzycznej a w klasach IB możecie wybrać chemię SL (podstawową) chemię HL (rozszerzoną).

Wszystkie lekcje prowadzone są w ciekawy sposób, które dodatkowo uzupełniane są doświadczeniami chemicznymi, symulacjami komputerowymi i nie tylko.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach na warsztaty i wykłady organizowane przez uczelnie wyższe.

Objęci jesteśmy patronatami Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej.

Dwujęzyczność na lekcji chemii

Nauczanie dwujęzyczne chemii polega przede wszystkim na systematycznym i ukierunkowanym wprowadzaniu terminologii chemicznej w języku angielskim, nomenklatury związków chemicznych
w języku angielskim wprowadzanej równolegle z polską nomenklaturą. Ponadto uczniowie rozwiązują zadania, które formułowane są w języku angielskim.

Zaletą systemu dwujęzycznego jest dodatkowe poszerzanie wiedzy z chemii oraz wskazywanie uczniom subtelnych różnic, które wynikają z tradycji językowych, chociażby nazwy zwyczajowe niektórych związków chemicznych.

Obrazek

Chemia doświadczalna

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi,
a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   
Konfucjusz


Człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą. Zajęcia i warsztaty prowadzone z użyciem interaktywnych ćwiczeń, zadań, łamigłówek są bardzo skuteczne, poprzez zaangażowanie ciała i umysłu, a refleksje i wnioski zostają długo w pamięci, dzięki czemu wdrażamy nabytą wiedzę w życie po szkoleniu. W naszej szkole lekcje urozmaicane są doświadczeniami chemicznymi lub symulacjami. Nasi uczniowie również biorą udział w rożnych pokazach i warsztatach laboratoryjnych.

Obrazek