Klasy akademickie Kopernika

Uczniowie naszej szkoły realizujący program rozszerzonej chemii oraz chemii IB uczestniczą od lat w programach klas akademickich organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Politechnikę Wrocławską. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach, zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez znakomitych wykładowców czy warsztatach rachunkowych. Uczestniczą również w sympozjach projektach dla młodych naukowców.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się na Wydziale Chemii UAM a wykłady i seminaria w formie stacjonarnej oraz on-line.

Obrazek Obrazek Obrazek

Klasy akademickie