Gdzie szukać informacji?

Obrazek

Książki:

·         Campbell Biology

·         Biologia Ville

·         Zoologia, Czesław Błaszak

·         Podstawy biologii komórki Tom 1 oraz Tom 2,  Bruce Alberts, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, PWN

·         Seria Krótkie Wykłady PWN

·         Biochemistry, Lubert Stryer

·         Cell Biology, Thomas D. Pollard & William C. Earnshaw & Jennifer Lippincott-Schwartz & Graham Johnson

·         IB biology BIOZONE

·         Genetyka molekularna, Piotr Węgleński, PWN

·         Botanika Tom 1 Morfologia oraz Botanika Tom 2 Systematyka, Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski, PWN

Obrazek

Strony internetowe:

·         https://pl.khanacademy.org/

·         https://biologhelp.pl/

·         https://ib.bioninja.com.au/

·         http://www.olimpbiol.pl/

·         http://www.salamandra.org.pl/

·         https://www.czasopismobiologia.pl/

·         https://www.ted.com/