Nauczycielki biologii

mgr Edyta Brentkowska 

nauczycielka biologii doświadczalnej i dwujęzycznej oraz Biology SL/HL Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi (certyfikowany IB Teacher, supervisor Internal Assessment (biology) oraz Extended Essay (biology), przez długi okres współpracowała z Urzędem Miejskim w Krobi realizując projekty edukacyjne oraz prowadząc szkolenia dla nauczycieli z zakresu biologii doświadczalnej oraz w ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji nauczania zdalnego.  

W szkole prowadziła takie projekty jak EkoKopernik, Metodologia badań naukowych oraz Eksperymentowanie z Kopernikiem. O kilku lat prowadzi również Klub Zdolnego Ucznia z Biologii dla uczniów szkół podstawowych. Koordynatorka projektu "Medycyna w liceum" realizowanego w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. 

Innowacyjność, kreatywność i działanie to trzy elementy składowe jej pracy! Podczas jej zajęć nie ma mowy o nudzie! Dla niej najważniejszy jest uczeń i atmosfera w klasie. Uwielbia wyjazdy terenowe i zajęcia na świeżym powietrzu, a jej hobby to rysunek i rękodzieło. 

W swojej pracy zachęca młodzież, że mogą osiągnąć wszystko jeżeli tylko będą pracować, zachęca ich do podnoszenia sobie poprzeczki oraz wspiera w przygotowaniach do rozmaitych konkursów np. PTOP Salamandra, Olimpiada Biologiczna, Brain Bee czy HighSchool Lab Science.  

dr Żanna Tyrała-Wierucka

nauczycielka biologii doświadczalnej i dwujęzycznej oraz Biology SL/HL Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi (certyfikowany IB Teacher, supervisor Internal Assessment (biology) oraz Extended Essay (biology)). Doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, która swoją pasję do nauki i zdobywania kolejnych naukowych umiejętności pogłębia w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. W  nauczaniu kieruje się słowami Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”.

mgr Dominika Matuszak

nauczycielka biologii doświadczalnej i dwujęzycznej oraz Biology SL/HL Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi (certyfikowany IB Teacher, supervisor Internal Assessment (biology) oraz Extended Essay (biology)

Zafascynowana światem nowych technologii i Internetu, które z powodzeniem stosuje na swoich lekcjach.

Praca z młodzieżą to jej pasja, która wraz z jej pełnym zaangażowaniem przekłada się na sukcesy uczniów osiągających najlepsze wyniki w konkursach międzynarodowych – Brain Bee, jak i Olimpiadach – Olimpiada Wiedzy o Mózgu.

mgr Katarzyna Borowiak 

nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, Ambasador Pomiarów Cyfrowych w Szkole (PASCO) oraz nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Praca z młodzieżą to jej pasja. Od zawsze na lekcjach stosuje metodę eksperymentów, korzysta z nowoczesnych technologii oraz zachęca uczniów do udziału w projektach edukacyjnych. Jej uczniowie są laureatami i finalistami Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Konkursu PTOP „Salamandra” i „E(x)plory”.

W ramach realizowanego w swojej szkole projektu „Cyfrowe laboratorium Kopernika” prowadzi dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zajęcia z biologii z wykorzystaniem czujników Pasco.

Jest autorką programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

W popularnym serwisie społecznościowym współprowadzi grupę dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ, gdzie dzieli się swoimi pomysłami na ciekawe lekcje biologii i chemii.